(English) COMBI @ the European Parliament

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg...
DARLLENWCH MWY

(English) COMBI: Piloting the course with migrants working in the care sector

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg...
DARLLENWCH MWY

(English) Arantza Lekuona Zabala, New Advisory Board member

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg America, Sbaeneg Ewrop a...
DARLLENWCH MWY

(English) COMBI at New Speakers’ Network Final Whole Action Conference

(English) COMBI partners and advisory board member Kathryn Jones participated in New Speakers in a Multilingual Europe: Policies and Practices (Final Whole Action Conference) at the University of Coimbra from 14 to 16 September 2017.

DARLLENWCH MWY

(English) Great participation to COMBI conference in San Sebastian

(English) Acquiring communication competences in the languages required in the workplace: some of the main topic discussed during the first COMBI project conference.

DARLLENWCH MWY

(English) Download our second COMBI Newsletter

Mae’n ddrwg gen i, mae'r cofnod hwn dim ond ar gael mewn Saesneg...
DARLLENWCH MWY

COMBI Multiplier Event in San Sebastian, join us!

The COMBI consortium is pleased to welcome you to San Sebastian/Donostia to participate in the first COMBI project multiplier event on 7 – 8 June 2017. Deadline for registration: 1st June 2017. The conference is free of charge. Conference venue: Auditorium of the...
DARLLENWCH MWY

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes has been appointed Advisory Board Member for Fryske Academy. Jeroen Darquennes (in photo) is associate professor (chargé de cours) of German and General Linguistics at the University of Namur, visiting professor at the Facultés Universitaires...
DARLLENWCH MWY

Dr Kathryn Jones

Dr Kathryn Jones is Managing Director of IAITH: welsh centre for language planning since 2016, formerly Senior Consultant and subsequently Director of Language Policy and Research with IAITH since 1999. A sociolinguist by training, Kathryn has worked nationally and...
DARLLENWCH MWY

Xabier Aierdi Urraza – Curriculum Vitae

(Español) The COMBI consortium appointed the first member of the Advisory Board of the project. Mr. Xabier Aierdi was proposed by Banaiz Bagara Elkartea, one of the two Basque partners of COMBI project.

DARLLENWCH MWY

Croeso i wefan y prosiect COMBI

Dymunwn gefnogi mewnfudwyr sydd yn chwilio am waith yn y sector gofal iechyd drwy ddysgu ieithoedd lleiafrifol iddynt!

Sgiliau cyfathrebu ar gyfer mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog

Corff ariannu

EACEA, Rhaglen Erasmus+, Partneriaethau Strategol ar gyfer Addysg Oedolion KA2

Hyd y prosiect

01/09/2016 – 31/08/2018

Y Prosiect

Bydd y prosiect COMBI “Sgiliau cyfathrebu ar gyfer mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog” yn datblygu ymarferion arloesol a chynhwysol a chanolbwyntir ar feithrin sgiliau cyfathrebu yn yr ieithoedd sydd eu hangen yn y gweithle. Mae’r prosiect yn ystyried y realiti amlieithog sydd yn y rhanbarthau Ewropeaidd.

Amcanion

Nid nod y dull dysgu cynhwysol hwn yw meithrin ar sgiliau llawn yn y ddwy iaith ond sicrhau bod yr iaith leiafrifol yn cael ei hystyried cyhyd ag y bod yn diwallu anghenion ieithyddol y gweithle.

Gweithgareddau

  • Dadansoddiad o anghenion addysgol y grwpiau targed
  • Datblygu modiwlau hyfforddi
  • Hyfforddiant peilot
  • Digwyddiadau lluosogol er mwyn lledaenu canlyniadau’r prosiect

Tanysgrifiwch i’m newyddlen

Ymunwch nawr