Mae Consortiwm y prosiect COMBI wedi penodi aelod cyntaf y Bwrdd Cynghori. Cynigwyd Mr. Xabier Aierdi gan Banaiz Bagara Elkartea, un o’r partneriaid o Wlad y Basg.