A COMBI course in Eibar (Basque Country) – July 2019

The COMBI course was held within the programme of the UEU – “Udako Euskal Unibertsitatea” –  Basque Summer University - an Basque-only institution which organizes open courses during the whole year (despite its name). UEU gained a high academic and social...

COMBI Conference: Migrants and Minority Languages in Health and Social Care

12 April 2019, Taliesin Create, Swansea University On 12th April 2019, the COMBI project (communication competences for migrant health care workers in bilingual areas) will hold a conference at Swansea University on migrants and minority language learning in bilingual...

COMBI multiplier event in Palermo to promote minority languages among migrants

The 12th of June 2018 the second multiplier event of COMBI project took place in Palermo (Italy). International speakers, stakeholders and experts in minority language gathered attracting many participants at local level. In Palermo the COMBI consortium presented the...

COMBI multiplier event in Palermo, Sicily

The COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work environments” project is organising a multiplier event on the 12th of June 2018 in Palermo (taly). The project involves six partners from five different...

Croeso i wefan y prosiect COMBI

Dymunwn gefnogi mewnfudwyr sydd yn chwilio am waith yn y sector gofal iechyd drwy ddysgu ieithoedd lleiafrifol iddynt!

Sgiliau cyfathrebu ar gyfer mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog

Corff ariannu

EACEA, Rhaglen Erasmus+, Partneriaethau Strategol ar gyfer Addysg Oedolion KA2

Hyd y prosiect

01/09/2016 – 31/08/2018

Y Prosiect

Bydd y prosiect COMBI “Sgiliau cyfathrebu ar gyfer mewnfudwyr mewn cymunedau gwaith dwyieithog” yn datblygu ymarferion arloesol a chynhwysol a chanolbwyntir ar feithrin sgiliau cyfathrebu yn yr ieithoedd sydd eu hangen yn y gweithle. Mae’r prosiect yn ystyried y realiti amlieithog sydd yn y rhanbarthau Ewropeaidd.

Amcanion

Nid nod y dull dysgu cynhwysol hwn yw meithrin ar sgiliau llawn yn y ddwy iaith ond sicrhau bod yr iaith leiafrifol yn cael ei hystyried cyhyd ag y bod yn diwallu anghenion ieithyddol y gweithle.

Gweithgareddau

  • Dadansoddiad o anghenion addysgol y grwpiau targed
  • Datblygu modiwlau hyfforddi
  • Hyfforddiant peilot
  • Digwyddiadau lluosogol er mwyn lledaenu canlyniadau’r prosiect

The members of COMBI Advisory Board

COMBI Advisory Board has the task to forward the outcomes of the COMBI project to its network and hence function as an ambassador of the project. In the role as ambassadors of the project, the board members are invited to participate to COMBI project activities and dissemination actions such as workshops and multiplier events during the project to facilitate the transfer of knowledge. The members of the Advisory Board are:

Roberta Lo Bianco

Roberta Lo Bianco

Roberta is working in a European NGO where she coordinates European voluntary projects (sending and reception of young volunteers). She is a trainer of European and extra European volunteers, specialized in migration issues. She worked in socio-cultural projects...

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes

Jeroen Darquennes has been appointed Advisory Board Member for Fryske Academy. Jeroen Darquennes (in photo) is associate professor (chargé de cours) of German and General Linguistics at the University of Namur, visiting professor at the Facultés Universitaires...

Tanysgrifiwch i’m newyddlen